Kapasite Raporları

Sanayici vasfına haiz işletmelerin üretim kapasiteleri ile hammadde kullanımlarını gösteren Kapasite Raporlarını almaları kanuni zorunluluktur.

Firmamız 22 yıllık birikimi ile bu raporların alınması konusunda profesyonel danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Kapasite raporu mevzuatımızdaki yeri itibari ile üretim ve tüketim kapasitelerini gösteren bir belge olmasının yanında pek çok kamusal işlemde anahtar belge olarak karşımıza çıkmaktadır. Kapasite raporları;

  1. Çevre mevzuatı,
  2. Yatırım teşvik mevzuatı,
  3. İhracat teşvikleri mevzuatı,
  4. Ruhsatlandırma işlemleri,
  5. Sanayi Sicili mevzuatı
  6. EPDK izinlerine ait mevzuat,
  7. İthalat mevzuatı,
  8. Vergi mevzuatı

İçinde sanayici hakkında referans belge olma özelliğini taşımaktadır. Dolayısı ile bu belgenin önemi; hazırlanma sürecinde ortaya konacak bilgiler ile daha iyi anlaşılmaktadır.

Kapasite raporları firmalarımızın bağlı bulunduğu odalar tarafından tanzim edilmekte ve üst kuruluş olarak TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) tarafından onaylanarak geçerlilik kazanmaktadır.

                KAPASİTE RAPORLARINDA YENİ SİSTEM

TOBB tarafından hazırlatılan yeni bir yazılım ile Kapasite Raporlarının alımı işlemlerinin web üstünden yapılacak online müracaat ile olacağı anlaşılmaktadır. Bu işlemin 2020 yılı son çeyreğinde faaliyete başlayacağı düşünülmektedir.

Yeni sistemde online olarak yapılacak müracaatlar ve raporların alınması konusunda desteğimiz devam edecektir. https://sanayi.org.tr/#/ adresinden söz konusu uygulama ile ilgili detaylı bilgi alınabilmektedir.

Detaylı Bilgi için 05323537279 nolu telefon veya info@akseldanismanlik.com adresi üzerinden irtibat kurabilirsiniz.